Кызматташуу

Эгер сиз биз сыяктуу эле балдарга китеп окуу кубанычын тартууласаңыз жана сиздин ишиңизге ашык болсоңуз, анда биз кызматташтыгыбызга кубанычтабыз!

Кол жазмаларды же иллюстрацияларды электрондук почта аркылуу жөнөтүңүз:

info@kutaalam.kg

Биз сиздин ишиңизди карап чыгууга кубанычтабыз жана сөзсүз сиз менен байланышабыз!