Аалам кереметтери

250 сом

Байыртадан эле адамдар фантастикалык курулмаларга суктанып келген, аларды «аалам кереметтери» деп аташкан. Аалам кереметтеринин биринчи тизмеси биздин заманга чейинки II кылымда эле гректер тарабынан түзүлгөн. Бул тизме андан ары дагы көбөйүп, өзгөрүп турган. Өтө маанилүү курулмалар адамзаттын акыл-эсинин күчүн, элдердин кол чеберчилигин жана зор эмгектерин даңазалаган. Көптөгөн маданий эстеликтер коргоого алынып, БУУнун Бүткүл дүйнөлүк мурастарынын объектилеринин тизмесине киргизилген.
Бул энциклопедияны окуп жатып, силер дүйнөнүн бардык жерлерине саякат жасайсыңар, ошондой эле ар кайсы элдердин архитектуралык жана маданий өзгөчөлүктөрүн билесиңер.

Которгон: А. Орозакунов
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн