Алиппе

170 сом

Авторлор: Б. Кубаталиева, А. Абыканова, М. Асаналиева
Сүрөтчүсү: Б. Жайчибеков
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү: 170х240 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 112
Сунушталган жашы: +6