Алоо кызыл жел кеме

220 сом

«Алоо кызыл жел кеме» — Александр Гриндин 1916-1922-ж. жазылган укмуштарга жана бардыгын жеңе алган, бийик кыялдарга туруктуу ишенич көрсөткөн повесть-феериясы.
Автор, биринчи кезекте, окурманга турмуштун кайсы учурунда болбосун чындык жана кыялдануу дүйнөсүндө жашоо керек деп айткысы келген.

Автору: Александр Грин
Которгон: А. Туркменов, А. Ибраев
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
112
Сунушталган жашы:
Өспүрүмдөр үчүн