Америка жана Австралия элдеринин айбанаттар жөнүндө жомоктору

260 сом

Сүрөтчүсү:  К. Турумбеков
Которгон:  Ы. Кадырова
Серия: Күмүш жомоктор
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү:  145х200 мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 144
Сунушталган жашы: Мектеп жашындагы кенже жана тестиер балдар үчүн