Аттар

250 сом

Адам менен жылкынын байланышы тээ байыркы мезгилдерге барып такалат. Кийин колго үйрөтүлгөн жылкылардын көптөгөн жаңы тукумдары пайда болуп, алар көлөмү, сымбаты, чыдамдуулугу, ылдамдыгы боюнча биринен бири айырмаланып турат.
Жылкыга арналган көптөгөн искусство чыгармалары бар, өзгөчө, фольклордук-баатырдык чыгармаларда жылкынын ролу өтө жогору бааланат. Жылкынын образын чагылдырган айкелдер тургузулган, анын касиетин даңктаган ырлар, дастандар, уламыштар жазылган. Кыргыз элинде: «Ат – адамдын канаты», – деген накыл кеп айтылат.
Бул китептен окурмандар жылкынын келип чыгыш тарыхы жана азыркы кездеги дүйнөдөгү ар кандай тукумдары жөнүндөгү маалыматтар менен тааныша алат.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн