Африканские сказки о животных

260 сом

Сүрөтчүсү: А. Тугулбаева
Которгон: Н. Жусупова
Серия: Күмүш жомоктор
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү:  145х200 мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 132
Сунушталган жашы: Мектеп жашындагы кенже жана тестиер балдар үчүн