Африка

250 сом

Африка – чоңдугу боюнча Евразиядан кийинки экинчи континент болуп саналат. Африка деп Африка материгинен  жана анын карамагындагы аралдардан турган дүйнө бөлүгүн атайбыз. Силер  дүйнөдөгү эң ысык континентке кызыктуу саякатка сапар аласыңар. Саякат маалында бул материктин   ачылышы жана изилдөөлөрү, географиялык абалы, калкы, диний өзгөчөлүктөрү, Африка элдеринин турмушу жана маданияты менен таанышасыңар. Китеп көптөгөн түстүү сүрөттөр менен коштолгон.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн