Ачылыштар жана ойлоп табуулар

250 сом

Бул китепте адамзаттын дөңгөлөктөн баштап, интернетке чейинки бардык маанилүү ойлоп табуулары  топтошулду. Окурмандардын жаш-карысына карабай, аларга улуу идеялардын дүйнөсү ачылып жана алардын ишке ашышы боюнча адам баласынын акылынын керемети тартылат.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн