Байыркы Греция

250 сом

Бул китеп  окурмандарга  Байыркы  Грециянын  тарыхый жолу жөнүндө, ага грек уруулары  кандайча отурукташкандыгы ал жерде  шаар-мамлекеттер – полистер  кандайча пайда болгондугу, анын жарандары кандайча жашагандыгы тууралуу айтып берет. Силер байыркы гректердин  адеп-ахлактары жана каада-салттары жөнүндө, алардын согуштары жана   тынч мезгилдеги иштери тууралуу, бизде азыркыга чейин  таң калтырып келе жаткан алардын даанышмандыгынын эң сонун жараткандары жөнүндө билесиңер.

Которгон: Р. Бектурова
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн