Бачи менен Сыйкырчы

300 сом

Алдыңыздарга Бачи аттуу кичинекей түлкүнүн ата-энесин издеп табуу жөнүндөгү чоң максатын, аны ишке ашырууда кандай даярдыктарды көргөндүгүн, алыскы сапарга жалгыз чыгуудагы эрдиги тууралуу баяндаган алгачкы аңгемени сунуш кылабыз. Ал эми Бачини алдыда кандай окуялар күтүп жатат жана ал ата-энесин табабы ал жөнүндө сөз али алдыда.

Автору: Кабаева Акылай
Сүрөтчүсү: Н. Джумакалиев
Мукабанын түрү: Катуу
Кагаздын форматы:  205*290 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 24
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар үчүн