Башы жок чабендес

300 сом

Майн Риддин «Башы жок чабендес» романында XVIII кылымдын орто ченинде Америка Кошмо Штаттарындагы, асыресе Техастагы турмуш сүрөттөлөт.
Романдагыокуялардын табышмактуу манерада жазылышы окурмандардын чыгармага болгон кызыктуусун арттырып, сюжеттин жандырмагы романдын акыркы бөлүмдөрүндө ачылат.
Китеп 1959-жылдагы котормосу боюнча айрым редакциялоо менен басылды.

Автору: Майн Рид
Сүрөтчү: В. Мясникова
Которгон: С. Бектурсунов
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
424
Сунушталган жашы:
Мектеп жашындагы тестиер балдар үчүн