Билбесбек күнөстүү

250 сом

Бул роман-жомокто башкы каармандардын аттарын кыргызчалатып Незнайканы — Билбесбек, Торопыжканы — Шашкалак, Растеряйканы — Шалапай, Знайканы — Билерман, Тюбикти — Боёкчу, Пилюлькинди — Дарыкер, Кнопочканы — Седепкан деп жана башкаларын өздөрүнүн аттарына ылайыктап алынган. Албетте жаш китеп окуучулар үчүн бир кыйла түшүнүктүүрөөк жана кызык болот.

Автору: Николай Носов
Которгон: С. Сулейманов
Серия: Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү: 145х200 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 320
Сунушталган жашы: Кенже балдар үчүн