Бо канткенде күлѳт?

260 сом

Автору: Ольга Пак
Сүрөтчүсү: Ж. Бекова
Мукабанын түрү: Катуу
Кагаздын форматы:  250*240мм
Тили: Кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар үчүн