Букварь

120 сом

Авторлор: Л. Ветшанова, О.Бирюшева, С.Аршинова
Сүрөтчүсү: А. Тугулбаева
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү: 170х240 мм
Тили: Орусча
Бети: 112
Сунушталган жашы: +6