Динозаврлар

250 сом

Бул китеп окурмандарды өтө көп мезгилдер бою, кеминде 165 миллион жылдар кургак жерлерде өз өкүмүн жүргүзүп келген тарыхка чейинки кескелдириктер, динозаврлар менен тааныштырат. Ошондой эле мезозой доорундагы Жер үстүндө жашаган түркүн жандыктар жөнүндө да маалыматтарды берет.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн