Достошуу

80 сом

Бул сүрөттүү китепчедеги чакан жомок негизинен жаш муундарга достуктун ыйык-
тыгын даңазалап, бөбөктөрдү бири менен бири ар дайым жакшы мамиледе болууга
үндөйт.

Автору: Жылкычы Жапиев
Сүрөтчүсү: Р. Мамытбеков
Сериясы: Класстан тышкары окуу
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  210*200 мм
Тили: кыргызча
Бети: 12