Европа жана Россия элдеринин айбанаттар жөнүндө жомоктору

260 сом

Сүрөтчүсү: М. Сагимбаев
Которгон:  Б. Шерманбетова, Ы. Кадыров
Серия: Күмүш жомоктор
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү:  145х200 мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 144
Сунушталган жашы: Мектеп жашындагы кенже жана тестиер балдар үчүн