Европа элдик жомоктору

260 сом

Сүрөтчүсү: Злата Коксал
Которгон:  Н. Жусупова
Серия: Коло жомоктор
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү:  145х200 мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 144
Сунушталган жашы: Мектеп жашындагы кенже жана тестиер балдар үчүн