Жазгы жомоктор

350 сом

Бул – «Кечки жомоктор» сериясынын үчүнчү китеби «Жазгы жомоктор». Колуңардагы китептен тематикалык жактан жаз мезгилине арналган жомоктордун топтомун окуй аласыңар.

Түзүүчү А. Орозова
Сериясы: Кечки жомоктор
Сүрөтчүсү: Н. Джумакалиев
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  205*290мм
Тили: кыргызча
Бети: 96