Жайкы жомоктор

350 сом

Түзүүчү А. Орозова
Сериясы: Кечки жомоктор
Сүрөтчүсү: К. Турумбеков
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  205*290мм
Тили: кыргызча
Бети: 96