Жапония

250 сом

Жапондуктар өз өлкөсүн «Ниппон» же «Нихон» деп аташат, ал «Күндүн булагы» дегенди билдирет. Жапония – өтө уникалдуу, эч нерсе менен салыштырууга болбогон сырдуу өлкө.  Экономикалык улуу держава деген макамды жеңип алып, Жапония өзүнүн салтын, үрп-адатын сактап келет. Бул өлкөдө байыркы самурай салттары менен заманбап технологиясы жуурулушканы таңкаларлык көрүнүш. Жапония өзүнүн турган турушу менен зор музейди элестетет. Бул жерде бир бүтүндүктү бузбастан, бирине бири жарашып калган храмдар менен асман тиреген курулуштар көп. Силерди миң сырдуу Жапон өлкөсүнө кызыктуу саякатка чакырабыз.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: энциклопедия
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн