Жаратылыш кереметтери

250 сом

Бул китеп таң каларлык пейзаждарга, ажайып кооз ландшафтарга  толуп, көргөн адамдын көз кумарын кандырган бардык континенттерди кучагына алган  жаратылыштын не бир кооз жайлары менен тааныштырат. Ниагар шаркыратмасынан Дөөлөрдүн сокмок жолу менен Кытайдын «Пандора» коругуна жетесиңер, андан нары Йеллоустоун Улуттук паркындагы жомоктогудай не бир чагылышкан түстөргө кумарыңар артат, Чоң Тосмо рифинде суу астындагы чытырман токойго туш болосуңар, Даниянын көркөмү көз талдырган муз каньонун көрөсүңөр. Китептин кооз сүрөттөрү бизди курчаган жаратылышка болгон кызыгууларды арттырып, жаңы ачылыштарга, жаңы саякаттарга чакырат.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн