Жаңы көйнөк

80 сом

Автору: Жылдыз Керимова
Сүрөтчүсү: З. Мидинова
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы:  205*210мм
Тили: Кыргызча
Бети: 24
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар үчүн