Жомоктор

150 сом

 

Автору: Александр Сергеевич Пушкин
Сүрөтчүсү: З. Мидинова
Которгон: Э. Турсунов
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
104
Сунушталган жашы:
Тестиер балдар үчүн