Жоокерлер

250 сом

Бул китеп өспүрүм окурмандарды коркуу дегенди билбеген укмуштуудай эр жүрөк адамдардын дүйнөсү менен тааныштырат. Рим легионунун күжүрмөн жана даңктуу салгылашууларда коркууну билбеген жоокерлери, орто кылымдын рыцарлары, жеңилбес самурайлар, баатыр спартанчылар жана башкалар жөнүндө легендалар бар. Окурман алардын кайратман жана чечкиндүүлүгүн, согушууну мыкты билгендигин жана куралды мыкты колдонгондугун өзү үчүн ачат.

Которгон: К. Сыдыкова
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн