Жырткычтар

250 сом

Бул китеп жаш окурмандарды жырткычтардын кызыктуу дүйнөсү менен тааныштырат. Бул жапайы жырткычтар башка жандыктарга өздөрүнүн азыгы үчүн аңчылыкка чыгышат. Ошондуктан алар тиричилигине ылайыкташып, эң мыкты аңчылык касиетке ээ болушкан. Окурмандарга жапайы жана каардуу, кооптуу жана өтө коркунучтуу фауна өкүлдөрүнүн жашыруун сырларын ачып берет.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн