Зымырыт шаарынын сыйкырчысы

180 сом

 

Автору: Александр Волков
Сүрөтчүсү: Н. Радлов
Которгон:
А. Аралбаев
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
192
Сунушталган жашы:
Кенже балдар үчүн