Инженер Гариндин гиперболоиди

250 сом

Автору: Алексей Толстой
Сүрөтчү: Т. Зеленская
Которгон: К. Саякбаев
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
288
Сунушталган жашы:
Өспүрүмдөр үчүн