Калптын казаны кайнабайт

80 сом

Жалкоо, калпычы Шумпай жөнүндөгү бул китепте анын мугалимдердин жана классташтарынын алдында кандай уят болгондугу баяндалат. Жалкоолугунан үй тапшырмасын аткарбаган Шумпай эртеси сабакта мугалимди алдап, үй тапшырмасын жазган дептери үйдө калып калды деп калп айтат. Анын калп айтканын билген мугалим дептерин алып келүү үчүн үйүнө жиберет. Бирок, бир саат бою ойноп жүрүп келген Шумпайды класском Токуш мугалимдердин алдына ээрчитип барып, калпын чыгарат. Ошол жерден Шумпай күнөөсөн моюнуна алып, мындан кийин калп айтпай, жалкоо болбой, жакшы окуй тургандыгын убада кылып, уятынан ыйлап жиберет.

Автору: Мусин Орозбаев
Сүрөтчүсү: Ж. Бейшебаев
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы:  205*290 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар үчүн