Канаттуулар

250 сом

Бул энциклопедиядан сиздер кызыктуу маалыматты, фактыларды, кеңири чөйрөнү табасыздар! Сиздер куштар, алардын түрлөрү жана түзүлүшү, каякта жашаары жана кантип көбөйө тургандыгы жөнүндө көптөгөн фактыларды билип аласыздар. Мындай белек сөзсүз балдарды кызыктырат жана чоңдор дагы жаңы нерселерди билип алат.

Которгон: А. Орозакунов
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн