Канжар

200 сом

Автору: Анатолий Рыбаков
Сүрөтчү: К. Турумбеков
Которгон:
С. Бөлөкбаев
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
280
Сунушталган жашы:
Өспүрүмдөр үчүн