Кемелер

250 сом

Деңизде сүзүүсүз азыркы цивилизациянын болуусу мүмкүн эмес. Бул китеп жаш окурмандарды байыркы жана азыркы, чоң жана чакан, соода жана аскер кемелеринин таң каларлык дүйнөсү менен тааныштырат. Мында флоттун тарыхы тууралуу, ар кандай түрдөгү кемелер жөнүндө жана эң белгилүү болгон кемелер , деңиз каракчылары жана атактуу флот башчылары жөнүндө баяндалат. Окурман өзү үчүн ар кандай парустуу, пароходдордун, крейсерлердин, линкорлордун жана яхталардын бардык айрымаларын ачып биле алат.

Которгон: Р. Бектурова
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн