Кенч аралы

200 сом

 

Автору: Роберт Луиз Стивенсон
Сүрөтчү: К. Турумбеков
Которгон:
К. Рысалиев
Серия:
Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:
Катуу
Көлөмү:
145х200 мм
Тили:
Кыргызча
Бети:
224
Сунушталган жашы:
Тестиер жана өспүрүм балдар үчүн