Киркойбос

80 сом

“Киргойбос” – Бул чыгарма жуунганды жактырбай, дайыма моюн-башы кир, колдору коко болуп жүргөн баланын жоруктарын ашкерелейт. Анын мокочодой түрүнөн жада калса үй буюмдары да качып, жакын жолобой калат.
Жалгыз гана кыйшык буттуу аксак жуунгуч кир баладан коркпой, качпай, кайра аны тазалап, жакшы бала болуусуна көмөктөшөт.

Автору: Корней Чуковский
Сүрөтчүсү: Т. Зеленская
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  210*200 мм
Тили: кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар учун