Кичинекей ханзада

100 сом

 

Автору: Антуан де Сент-Экзюпери
Серия: Дүйнөлүк балдар адабияты
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү: 145х200 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 92
Сунушталган жашы: Мектеп жашындагы кенже жана тестиер балдар үчүн