Коомдук ишмерлер

170 сом

Бул серияда Кыргызстанга тиешелүү ар кыл тематикадагы материалдар топтоштурулган: көрүнүктүү адабият, искусство, илим ишмерлери, тарыхый инсандар, флора жана фауна, улуттук кийимдер, колдон жасалган шакек-сөйкөлөр, улуттук ашкана, музыкалык инструменттер, шаарлар ж.б.«Менин Мекеним Кыргызстан» окуу-көрсөтмө куралы иллюстрациялардан, кызыктуу тааныштыруучу маалыматтардан турат.

Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Кагаздын форматы: 205*290мм
Тили: Кыргызча, орусча