Кузнечик и улитка

110 сом

Автору: Алексей Мальчик
Сүрөтчүсү: М. Беков
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  205*290 мм
Тили: орусча
Бети: 16
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн