Кузнечик и улитка

110 сом

Автору: Алексей Мальчик
Сүрөтчүсү: М. Беков
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы: 205*290мм
Тили: Орусча
Бети: 16
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар учун