Кумурадагы киши

120 сом

«Кумарадагы адам» аңгемесинде кичинекей Таронун жалкоо болуп, таңдан-кечке көчө таптап, бекерчиликке көнгөн жашоосу чагылдырылган. Жалкоолук адамды кандай жагымсыз окуяга кабылтаары жөнүндө баяндаган аңгеме балдарды талыкпай эмгектенүү гана жакшы жолго түшүүгө жана бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө өбөлгө экендигин үйрөтөт.

Сүрөтчүсү: Ж. Бейшебаев
Мукабанын түрү: жумшак
Кагаздын форматы:  205*290 мм
Тили: кыргызча
Бети: 12
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн