Курт-кумурскалар

250 сом

Биз силерге жаныбарлар дүйнөсүнүн эң кызыктуу жана эң көп түркүмдөрү болгон курт-кумурскалар жөнүндө айтып беребиз. Азыркы кезде булардын бир жарым миллионго жакын түрлөрү бар. Бул китептен силер алардын түзүлүштөрү, өнүгүүсү, жүрүш-туруштары, жаратылыштагы жана адамдардын турмушундагы ролу, ошондой эле көпчүлүккө али белгисиз сырлары менен таанышасыңар.

Которгон: Ж. Жапиев
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн