Кыргызский для детей (2 часть)

100 сом

 

Авторлор:Б. Кубаталиева, А. Абыканова
Сериясы: Жакында мектепке барам
Сүрөтчүсү: К. Кайыпов, З. Мидинова
Мукабанын түрү: Катуу
Кагаздын форматы:  205*290мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 64
Сунушталган жашы: Мектепке чейинки курактагы жана мектеп жашындагы кенже курактагы балдар учун