КЫРГЫЗ ЖАНА ОРУС ЖАЗУУЧУЛАРЫ БАЛДАРГА

350 сом

Сүрөтчүсү: Беков К., Бекова Ж., Тугулбаева А., Печенкина А., Абдыжапаров И.
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  205*290 мм
Тили: кыргызча, орусча
Бети: 96
Сунушталган жашы: кенже курактагы балдар їчїн