Кыргыз жомокторунун алтын жыйнагы

500 сом

Сүрөтчүсү: З. Мидинова, К. Турумбеков
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү: 205х290 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 96
Сунушталган жашы: +7