Кыргыз тили

100 сом

Авторлор: К. Эсеналиева, Р. Буйлякеева, А. Алыпсатарова, Б. Топоева-Ставинская, З. Момункулова
Сүрөтчүсү: З. Мидинова
Мукабанын түрү:  Жумшак
Көлөмү: 170х240 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 80
Сунушталган жашы: +6