Кыргыз фольклору балдар үчүн (1 бөлүм)

750 сом

Кыргыз элинин оозеки чыгармачылык өнөрү дүйнөнүн көп элдерине белгилүү. Бул китепке улуу «Манас» эпосу баш болгон айрым кичи эпостор балдарга ылайыкталып иш­телип, каармандардын элине-жерине болгон ыйык сүйүүсү даңазаланат. Китептен ошон­дой эле эл оозунда айтылып жүргөн уламыштар да орун алып, китеп кыргыз жана орус тилдеринде жарык көрдү.

Түзүүчү: Ж. Жапиев
Которгон: Ж. Жапиев
Сүрөтчүсү: Т. Курманов
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү: 205х290 мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 96