Кыргыз фольклору балдар үчүн (2 бөлүм)

750 сом

Бул китеп балдарга арналган «Кыргыз фольклору» сериясынын 2-китеби. Мында кыр­гыз элинин жөө жомоктору, табышмактары, калптары, жаңылмачтары, макал-ылакаптары, элдик ырлары жана улуттук оюндары орун алды. Китеп кыргыз жана орус тилдеринде чыгарылды.

Түзүүчү: Ж. Жапиев, С. Күрүчбеков
Которгон: Ж. Жапиев, С. Күрүчбеков
Сүрөтчүсү: А. Тугулбаева, К. Турумбеков
Мукабанын түрү:  Катуу
Көлөмү: 205х290 мм
Тили: Кыргызча, орусча
Бети: 96