Күзгү жомоктор

350 сом

«Кутаалам» басмасы «Кечки жомоктор» сериясынан «Күзгү жомоктор» жыйнагын сунуштайт. Жомоктор жаратылышка не бир ажайып кооз түркүн түстѳрдү тартуулаган берекелүү күз мезгилине арналат.

Түзүүчү А. Орозова
Сериясы: Кечки жомоктор
Сүрөтчүсү:А. Усенова
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы:  205*290мм
Тили: кыргызча
Бети: 96