Көпөлөктөр

250 сом

Сиздер бул энциклопедиядан эң кызыктуу жана абдан кооз курт-кумурскалардын бир түрү – көпөлөктөрдүн жашоосу тууралуу көптөгөн маалыматтарды табасыздар. Көпөлөктөрдүн адамдын жашоосундагы ролу, ошондой эле алар жөнүндөгү кызыктуу фактылар менен да таанышасыздар. Албетте, китептеги эң кооз көпөлөктөрдүн сүрөттөрү сиздерди кайдыгер калтырбайт деп ойлойбуз.

Которгон: К. Сыдыкова
Сериясы: Балдар энциклопедиясы
Мукабанын түрү: катуу
Кагаздын форматы: 205*290 мм
Бети: 48
Тили: кыргызча
Сунушталган жашы: мектеп жашындагы балдар үчүн