Көпөлөк укол салып кетти

80 сом

Бир жолу Нурия апасы менен гүл терип жүрүп кооз көпөлөктү көрүп, аны кармайм деп кармай албай калат. Бул жолу Нурия өзү жалгыз гүл терип жүрүп гүлгө конгон кооз жандыкты
көпөлөк деп кармай калганда ал колун чагып алат. Бул аары болчу. Нурия апасына көпөлөк чагып алды деп ыйлап барат. Апасы иштин жайын түшүнүп, ал көпөлөк эмес аары экендигин
айтып, экинчи ага жолобоосун эскертет. Бирок, эртеси эле Нурия тил албай аарынын уюгуна барат. Бул жолу аары анын көзүн чагып алат.

Автору: Медербеков Эсенбек
Сүрөтчүсү: Э. Фаттахова
Мукабанын түрү: Жумшак
Кагаздын форматы:  210*200 мм
Тили: Кыргызча
Бети: 16
Сунушталган жашы: Кенже курактагы балдар үчүн